Cộng tác viên online

Không cần bỏ vốn nhập hàng, không lo ship hàng, thu nhập đến 10tr/tháng

Các bước thực hiện

  • B1: Cộng tác viên tạo tài khoản tại sgcafe.vn

  • B2: Tạo link giới thiệu trên hệ thống (link ref)

  • B3: Dùng link giới thiệu (link ref) để đặt hàng hoặc gửi cho khách hàng. Đơn hàng được tạo từ link ref sẽ được ghi nhận cho CTV

  • B5: SGCAFE sẽ hoàn tất việc đóng gói giao hàng cho khách

  • B6: Hoa hồng được ghi nhận khi đơn hàng hoàn thành

pageHướng dẫn CTV online

Hoa hồng Cộng tác viên

Hoa hồng cộng tác viên = Giá bán * Tỷ lệ hoa hồng

  • Giá bán: là giá bán sau khi giảm giá, không bao gồm VAT và phí ship

  • Tỷ lệ hoa hồng: CTV hưởng tỷ lệ theo cấp độ user

Cấp độDoanh sốTỷ lệ hoa hồng

Cấp 1

bắt đầu

hoa hồng cơ bản 10%

Cấp 2

Từ 10 triệu đồng

cộng thêm thêm 5%

Cấp 3

Từ 30 triệu đồng

cộng thêm 10%

Cấp 4

Từ 70 triệu đồng

cộng thêm 15%

Bảng tính hoa hồng theo sản phẩm

Sản phẩm

Giá bán

Tỷ lệ hoa hồng

Hoa hồng tối đa

Deluxe 1

150k - 170k

10-25%

42.500đ

Deluxe 2

250k

10-25%

70.000đ

Premium 1

300k

10-25%

75.000đ

Premium 2

400k

10-25%

100.000đ

Last updated