CTV SGCAP
Search…
Cộng tác viên online
Không cần bỏ vốn nhập hàng, không lo ship hàng, thu nhập đến 10tr/tháng

Các bước thực hiện

  • B1: Cộng tác viên tạo tài khoản tại sgcafe.vn
  • B2: Tạo link giới thiệu trên hệ thống (link ref)
  • B3: Dùng link giới thiệu (link ref) để đặt hàng hoặc gửi cho khách hàng. Đơn hàng được tạo từ link ref sẽ được ghi nhận cho CTV
  • B5: SGCAFE sẽ hoàn tất việc đóng gói giao hàng cho khách
  • B6: Hoa hồng được ghi nhận khi đơn hàng hoàn thành

Hoa hồng Cộng tác viên

Hoa hồng cộng tác viên = Giá bán * Tỷ lệ hoa hồng
  • Giá bán: là giá bán sau khi giảm giá, không bao gồm VAT và phí ship
  • Tỷ lệ hoa hồng: CTV hưởng tỷ lệ theo cấp độ user
Cấp độ
Doanh số
Tỷ lệ hoa hồng
Cấp 1
bắt đầu
hoa hồng cơ bản 10%
Cấp 2
Từ 10 triệu đồng
cộng thêm thêm 5%
Cấp 3
Từ 30 triệu đồng
cộng thêm 10%
Cấp 4
Từ 70 triệu đồng
cộng thêm 15%

Bảng tính hoa hồng theo sản phẩm

Sản phẩm
Giá bán
Tỷ lệ hoa hồng
Hoa hồng tối đa
Deluxe 1
150k - 170k
10-25%
42.500đ
Deluxe 2
250k
10-25%
70.000đ
Premium 1
300k
10-25%
75.000đ
Premium 2
400k
10-25%
100.000đ
My account - SGCafe
SGCafe