Hướng dẫn CTV online

Đăng nhập

Tạo tài khoản tại sgcafe.vn và chọn mục Cộng tác viên. Nếu tính năng cộng tác viên của bạn chưa được kích hoạt, hãy liên hệ admin để hỗ trợ

Link ref có chứa user của bạn. Các đơn hàng phát sinh từ link ref này sẽ được ghi nhận cho bạn

Yêu cầu thanh toán

Tại tab thanh toán, bạn nhập số tiền và thông tin tài khoản ngân hàng. SGCAFE quy định số tiền tối thiểu rút mỗi lần là 200.000đ.

Cộng tác viên gửi yêu cầu thanh toán vào ngày 25 hàng tháng

Việc chi trả được thực hiện vào từ ngày 26-30 hàng tháng

Last updated